Înscrierile la cursurile de formare profesională -calificare, organizate de către Centrul de Training pentru Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, se fac la secretariatul Centrului, Str. Clinicilor, Nr 5-7, in periada 14 sept - 15 oct a.c. (de luni până joi, între orele 10:00-14:00)

Actele necesare pentru inscriere sunt:

  1. Fişa de înscriere  (se va elibera şi completa în momentul înscrierii)
  2. Contract de formare profesională (se va elibera şi completa în momentul înscrierii)          
  3. a) Diploma de Bacalaureat (copie xerox) pentru specializările „Agent Turism - Ghid”, „Tehnician în hotelărie - Recepţioner”, „Administrator pensiune turistică

b) Diploma de Licenţă (copie xerox) sau adeverinţa echivalentă acestei diplome, în cazul în care candidatului nu i s-a eliberat, încă, de la facultate, diploma de licenţă, pentru specializarea “Manager în activitatea de turism.

      4.   Certificat de naştere (copie xerox);
      5.  
Act de identitate (copie xerox);
      6.  
Adeverinţă medicală de la medicul de familie- apt pt studii;
      7.  
Cazier judiciar- pt înscriere cursuri de formare profesională ;
      8.   Taxa de înregistrare şi procesare a dosarului la CNFPA;
      9.   Dovada achitării primei rate (prima rată a taxei de şcolarizare (500 lei) se va achita la înscriere)

 

Studenţii Facultăţii de Geografie care sunt înscrişi la masterat, specializarea-„Amenajare şi dezvoltare turistică”,beneficiază de o reducere de ~50% a taxei la înscrierea la oricare din specializările Centrului de Training pentru Turism din cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea “Babeş-Bolyai”

 

La înscriere, aceşti studenţi, trebuie să prezinte, pe lângă celelalte documente, şi o adeverinţă emisa de facultate din care să rezulte statutul de masteranzi, la specializarea-“Amenajare şi dezvoltare turistică

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Leonardo da Vinci Projects
Facultatea de Geografie

 

Copyright © Centrul de Training pentru Turism