CENTRUL DE TRAINING PENTRU TURISM oferă cursuri de:

  • specializare pentru profilul manager în activitatea de turism (6 luni pregatire teoretica si pregătire practică), necesara în vederea obţinerii BREVETULUI DE TURISM 
  • calificare pentru profilul agent de turism-ghid (durata de 6 luni plus pregătire practică)necesara în vederea obţinerii ATESTATULUI DE GHID 
  • calificare pentru profilul tehnician în hotelărierecepţioner (durata de pregatire teoretica 6 luni plus pregătire practică) 
  • calificare pentru profilul administrator pensiune turistică (durata de pregatire teoretica 3 luni plus pregătire practică)
  • modul de perfectionare formator

 

  SPECIALIZAREA   TIPUL PROGRAMULUI DE FORMARE   TAXA  
  Manager în activitatea de turism   Perfecţionare – studii superioare (1080 ore)  

1800 lei

 
  Agent turism-ghid  

Calificare – nivel 3(1080 ore)

 

1500 lei

 
  Tehnician în hotelărie (recepţioner, consierge)  

Calificare – nivel 3(1080 ore)

 

1500 lei

 
  Formator   Perfecţionare - studii superioare (90 ore)  

450 lei

 
  Ghid naţional  

Specializare – nivel 3(156 ore)

 

500 lei

 
  Administrator pensiune turistică  

Calificare – nivel 2(720 ore)

 

1000 lei

 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Leonardo da Vinci Projects
Facultatea de Geografie

 

Copyright © Centrul de Training pentru Turism