Centrul de training pentru turism funcţionează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie şi este menit să răspundă:

 • nevoilor sectoriale şi regionale de formare în turism
 • nevoilor angjaţilor din acest sector privind calificarea şi perfecţionarea profesională 

        Aprobat spre înfiinţare în 2002, Centrul de training pentru turism a fost creat printr-un proiect pilot Leonardo da Vinci derulat în perioada 2004-2006

Centrul de training pentru turism promovează:

 • o formă de învăţământ cu caracter teoretic şi practic
 • un program de formare/perfecţionare vocaţională modern, dinamic, flexibil, în concordanţă cu un învăţământ competitiv pe plan internaţional

Centrul de training pentru turism funcţionează după un meniu curicular european.

       Cursurile se desfasoara modul ar la sfarsit de saptamana.

Centrul de training pentru turism al UBB acordă diplome de calificare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Turismului, care, datorită Apostilei de la Haga, sunt recunoscute în Europa.

Centrul de training pentru turism colaborează cu unităţi de turism (agentii, hoteluri, restaurante, pensiuni turistice, etc) în vederea asigurării practicii profesionale în ţară şi în străinătate

Centrul de training pentru turism se adresează:

 • tuturor celor care doresc să obţină o calificare în domeniile menţionate
 • lucrătorilor din turism

Centrul de training pentru turism asigură:

 • condiţii deosebite de studiu;
 • studierea a două limbi străine de circulaţie internaţională (limba engleză şi limba franceză);
 • stagiu practic în agenţii de turism, hoteluri, restaurante, pensiuni turistice;
 • suport de curs pentru fiecare disciplină (cărţi de specialitate, format electronic);
 • cursuri interactive pe baza utilizării tehnologiei informative şi a metodelor şidactice moderne;
 • acees la internet;
 • bibliotecă de specialitate care cuprinde cca 500 de volume de apariţie recentă din domeniul turistic şi altele conexe

Formare şi calificare profesională prin:

 • cursuri de specialitate şi lingvistice susţinute de cadre didactice ale Universităţii Babeş-Bolyai, specialişti din turism şi practicieni din ţări UE pentru profilurile:
  • manager în activitatea de turism
  • agent de turism-ghid
  • administrator pensiune turistică
  • technician în hotelărie (recepţioner, consierge)
 • stagii de pregătire teoretică şi practică la instituţii de training
 

Centrul de Training pentru Turism este membru al unor reţele europene de formare, precum RTI, Job Trust Grecia, etc.

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Leonardo da Vinci Projects
Facultatea de Geografie

 

Copyright © Centrul de Training pentru Turism