UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”  
  Facultatea de Geografie  
     
  CENTRUL DE TRAINING PENTRU TURISM  

Str.Clinicilor, nr.5-7, 400006, Cluj-Napoca,
Tel/Fax: (+4) 0264 432 020,
E-mail: ctt@geografie.ubbcluj.ro,
 

 

Staff CTT:
Decan Facultatea de Geografie – Prof.univ.dr. Dănuţ PETREA
Director CTT - Conf.univ.dr. Silvia IRIMIEA, e-mail: s_irimiea@yahoo.com
Asistent Manager/Secretar CTT- Alina PERŢEA, e-mail: alis_codruta@yahoo.com 
 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Leonardo da Vinci Projects
Facultatea de Geografie

 

Copyright © Centrul de Training pentru Turism